ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

GIỚI THIỆU

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

ĐĂNG KÝ

Đây là một chương trình “Thực hành và cầm tay chỉ việc” của những “người trong nghề”, nhằm trang bị cho học viên các kiến thức, kỹ năng và công cụ quan trọng bậc nhất để thiết kế và vận hành một hệ thống quản trị nhân sự chuyên nghiệp. Tham gia khóa học chính là con đường ngắn nhất tạo nên bước đột phá trong hoạt động Quản trị nhân sự tại các doanh nghiệp Việt Nam.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ TRONG THẾ GIỚI VUCA

“Nhân viên là tài sản quý giá nhất của công ty”, nhân sự là nền tảng của mọi doanh nghiệp. Trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế cùng với việc các dự án FDI ồ ạt đổ vào Viêt Nam dẫn tới cuộc cạnh tranh khốc liệt về nhân sự. Trong thời đại 4.0 này thế giới thay đổi quá nhiều và quá nhanh, và đặc biệt xã hội đang tồn tại trong thế giới VUCA: biến động (Volatility), bất định (Uncertainty), phức tạp (Complexity) và mơ hồ (Ambiguity) – Thì Nghề nhân sự đã thay đổi quá nhiều, đòi hỏi các HR phải cập nhật để thích ứng.

Với những nhận thức sâu sắc về sự thay đổi của ngành quản trị nhân sự thế giới, cùng với bối cảnh nhân sự Việt Nam, Học viện đào tạo doanh nhân HPM đã nghiên cứu, thiết kế, biên soạn và tổ chức chương trình đào tạo “Giám đốc nhân sự trong thế giới VUCA – HRS 4.0”

 • “Nhân viên là tài sản quý giá nhất của công ty”, nhân sự là nền tảng của mọi doanh nghiệp. Trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế cùng với việc các dự án FDI ồ ạt đổ vào Viêt Nam dẫn tới cuộc cạnh tranh khốc liệt về nhân sự. Trong thời đại 4.0 này thế giới thay đổi quá nhiều và quá nhanh, và đặc biệt xã hội đang tồn tại trong thế giới VUCA: biến động (Volatility), bất định (Uncertainty), phức tạp (Complexity) và mơ hồ (Ambiguity) – Thì Nghề nhân sự đã thay đổi quá nhiều, đòi hỏi các HR phải cập nhật để thích ứng.

GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ TRONG 
THẾ GIỚI VUCA:

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Hiểu được mong muốn của nhiều doanh nghiệp, Học viện đào tạo doanh nhân HPM đã nghiên cứu, thiết kế và tổ chức chương trình đào tạo Bộ kỹ năng toàn diện cho quản lý cấp trung “Quản lý cấp trung - Middle Manager (MM)”.
Đây là một chương trình được thiết kế đặc biệt, gồm Bộ 10 kỹ năng toàn diện, là hành trang không thể thiếu đối với một quản trị cấp trung hiện đại trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng ngày nay.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Cập nhật những kiến thức và công cụ trong “Nghề nhân sự” thời đại 4.0.

01

Cung cấp cho các nhà quản lý nhân sự những kiến thức cốt lõi của một quản lý nhân sự chuyên nghiệp.

02

Cung cấp các kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về nghề nhân sự.

03

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Giải quyết những sai lầm của các quản lý, lãnh đạo trong việc quản trị nhân sự mà các nhà quản lý đang gặp phải.

04

Giúp nhà quản trị nhân sự có thể ứng dụng và thực hành ngay những mô hình quản trị hiện đại, sáng tạo, khoa học vào thực tế.

05

Trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho những học viên đang có khát vọng trở thành một chuyên viên nhân sự chuyên nghiệp.

06

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

01

TỔNG QUAN VỀ NGHỀ NHÂN SỰ 4.0

02 Buổi

 • Định nghĩa lại về Nghề Quản trị nhân sự trong bối cảnh toàn cầu.
 • Quản trị nhân lực trong thế giới VUCA.
 • Chân dung CPO thời đại 4.0
 • Các nhóm năng lực của người làm nhân sự thời đại 4.0
 • Tổng quan các công cụ quản trị nhân sự thời đại 4.0
 • Xây dựng cơ cấu nhân sự phù hợp và hoạch định chiến lược nhân sự cho DN.

02

CÁC KỸ NĂNG MỀM CHO NHÀ
QUẢN LÝ NHÂN SỰ CHUYÊN NGHIỆP

02 Buổi

 • Đặc điểm nhân sự trong đại đại Vuca
 • Nhận diện nhân tài, thu hút và hiệu dụng nhân tài
 • Gắn kết và giữ chân nhân viên
 • Xây dựng văn hoá DN và kỹ năng xây dựng đội nhóm hiệu quả
 • Nghệ thuật động viên, khích lệ, tạo động lực làm việc cho nhân viên.

03

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ
TRONG BỐI CẢNH MỚI 

04 Buổi

 • Nguồn nhân lực trong bối cảnh siêu cạnh tranh.
 • Thay đổi hoàn toàn về tư duy tuyển dụng nhân sự.
 • Marketing trong tuyển dụng nhân sự và xây dựng thương hiệu tuyển dụng
 • Quy trình tuyển dụng nhân sự chuyên nghiệp.
 • Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng nhân sự chuyên nghiệp.

04

XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐÀO TẠO 
KỸ NĂNG ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN NHÂN VIÊN

04 Buổi

 • Kỹ năng xây dựng hệ thống đào tạo và tháp đào tạo nội bộ trong doanh nghiệp
 • Train the trainer – Kỹ năng đào tạo cho đội ngũ giảng viên nội bộ.

05

KỸ NĂNG XÂY DỰNG KHUNG NĂNG LỰC VÀ
LỘ TRÌNH CÔNG DANH TRONG DOANH NGHIỆP 

04 Buổi

 • Vai trò và tầm quan trọng của khung năng lực.
 • Các loại năng lực và quy trình triển khai xây dựng khung năng lực
 • Phương pháp xây dựng khung năng lực tuỳ theo mô hình DN
 • Kỹ năng phối hợp các cấp quản lý trong dự án khung năng lực.
 • Thực hành và ứng dụng khung năng lực.
 • Kỹ năng xây dựng lộ trình công danh cho nhân sự

TỔNG KẾT - TRAO CHỨNG NHẬN 

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

01

TỔNG QUAN VỀ NGHỀ NHÂN SỰ 
THỜI ĐẠI 4.0

02 Ngày

 • Định nghĩa lại về Nghề Quản trị nhân sự trong bối cảnh toàn cầu.
 • Quản trị nhân lực trong thế giới VUCA.
 • Chân dung CPO thời đại 4.0
 • Các nhóm năng lực của người làm nhân sự thời đại 4.0
 • Tổng quan các công cụ quản trị nhân sự thời đại 4.0
 • Xây dựng cơ cấu nhân sự phù hợp và hoạch định chiến lược nhân sự cho DN.

02

CÁC KỸ NĂNG MỀM CHO NHÀ QUẢN LÝ 
NHÂN SỰ CHUYÊN NGHIỆP

01 Ngày

 • Đặc điểm nhân sự trong đại đại Vuca
 • Nhận diện nhân tài, thu hút và hiệu dụng nhân tài
 • Gắn kết và giữ chân nhân viên
 • Xây dựng văn hoá DN và kỹ năng xây dựng đội nhóm hiệu quả
 • Nghệ thuật động viên, khích lệ, tạo động lực làm việc cho nhân viên.

03

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TRONG BỐI CẢNH MỚI

04 Ngày

 • Nguồn nhân lực trong bối cảnh siêu cạnh tranh.
 • Thay đổi hoàn toàn về tư duy tuyển dụng nhân sự.
 • Marketing trong tuyển dụng nhân sự và xây dựng thương hiệu tuyển dụng.
 • Quy trình tuyển dụng nhân sự chuyên nghiệp.
 • Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng nhân sự chuyên nghiệp.

04

XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐÀO TẠO

04 Ngày

 • Kỹ năng xây dựng hệ thống đào tạo và tháp đào tạo nội bộ trong doanh nghiệp.
 • Train the trainer – Kỹ năng đào tạo cho đội ngũ giảng viên nội bộ.

05

KỸ NĂNG XÂY DỰNG KHUNG NĂNG LỰC VÀ
LỘ TRÌNH CÔNG DANH TRONG DN

04 Ngày

 • Vai trò và tầm quan trọng của khung năng lực.
 • Các loại năng lực và quy trình triển khai xây dựng khung năng lực.
 • Phương pháp xây dựng khung năng lực tuỳ theo mô hình DN.
 • Kỹ năng phối hợp các cấp quản lý trong dự án khung năng lực.
 • Thực hành và ứng dụng khung năng lực.
 • Kỹ năng xây dựng lộ trình công danh cho nhân sự

TỔNG KẾT - TRAO CHỨNG NHẬN

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Cập nhật những kiến thức và công cụ trong “Nghề nhân sự” thời đại 4.0.

01

Cung cấp các kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về nghề nhân sự.

03

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Cung cấp cho các nhà quản lý nhân sự những kiến thức cốt lõi của một quản lý nhân sự chuyên nghiệp.

02

Giải quyết những sai lầm của các quản lý, lãnh đạo trong việc quản trị nhân sự mà các nhà quản lý đang gặp phải.

04

Giúp nhà quản trị nhân sự có thể ứng dụng và thực hành ngay những mô hình quản trị hiện đại, sáng tạo, khoa học vào thực tế.

05

Trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho những học viên đang có khát vọng trở thành một chuyên viên nhân sự chuyên nghiệp.

06

Đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp: Giám đốc, Phó GĐ…
Đội ngũ cán bộ quản lý nhân sự: Giám đốc nhân sự, trưởng phòng nhân sự, cán bộ nhân sự....

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

• Những cán bộ yêu nghề, có khát khao thăng tiến và phát triển trong lĩnh vực quản lý nhân sự.

Khóa học dành cho đối tượng tham dự là
các Giám đốc, kế toán doanh nghiệp. Mỗi
doanh nghiệp ít nhất nên có một Giám
đốc và người phụ trách những vấn đề tài
chính kế toá, để ứng dụng luôn những
kiến thức để áp dụng xây dựng hệ thống
tài chính Doanh nghiệp mình.

ĐIỀU KIỆN THAM GIA

- Học viên tốt nghiệp đại học, thạc sỹ quản trị KD hoặc đã học các chương trình quản trị kinh doanh ngắn hạn như CEO, giám đốc điều hành… để có nền kiến thức cơ bản về quản trị doanh nghiệp hiện đại.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

GIỚI THIỆU ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

CẢM NHẬN HỌC VIÊN

ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA GIẢNG DẠY

Đội ngũ chuyên gia tại HPM đều là những chuyên gia hàng đầu lĩnh vực, có kinh nghiệm thực tế tại các công ty, tập đoàn lớn trong và ngoài nước.

CẢM NHẬN HỌC VIÊN VỀ HPM

Hãy cho HPM cơ hội chia sẻ để Quý Anh/Chị
 hiểu hết giá trị thực sự khóa học mang lại

ĐĂNG KÝ NGAY

Đăng ký ngay tại đây

HOTLINE: 0948.886.662

Ưu đãi áp dụng đăng ký sớm

SỐ LƯỢNG ÁP DỤNG ƯU ĐÃI 

CÓ HẠN !

THÔNG TIN KHÓA HỌC

Ngày 30/10/2022

Khai giảng

02 Tháng

Thời lượng

Thứ Bảy & Chủ nhật 

Lịch học

Phòng đào tạo HPM, TP Hải Phòng

Địa điểm

16.000.000 Đ/HV

Khoản đầu tư

8.800.000 Đ/HV

Trước 02 tuần

Chỉ còn

ƯU ĐÃI KHI ĐĂNG KÝ SỚM
6.600.000/HV
12.000.000/HV
00
00
00
00
Thời gian áp dụng
Ngày
Giờ
Phút
Giây

HOÀN TẤT

KHAI GIẢNG: 07/05/2022
THỜI LƯỢNG: 06 Ngày
LỊCH HỌC: THỨ BẢY & CHỦ NHẬT
THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH
ĐỊA ĐIỂM: HẢI PHÒNG

HOTLINE 0936 636 232

HỌC VIỆN ĐÀO TẠO DOANH NHÂN HPM

ĐÀO TẠO KHÓA HỌC PUBLIC 
Đào tạo các kỹ năng quản trị, điều hành, kỹ năng làm việc, kỹ năng mềm

TƯ VẤN ISO
Hướng tới chất lượng - phù hợp từng doanh nghiệp - chuyên gia cao cấp

TƯ VẤN XÂY DỰNG DOANH NGHIỆP 4.0
Lan tỏa công nghệ 4.0 vào quản lý, điều hành của doanh nghiệp giúp DN tự động hóa

KẾT NỐI DOANH NHÂN
Cộng đồng doanh nhân giao lưu, kết nối, học hỏi, hợp tác kinh doanh

TƯ VẤN KPI
Giải pháp tư vấn xây dựng hệ thống KPI toàn diện theo tiêu chuẩn thế giới

ĐÀO TẠO INHOUSE DOANH NGHIỆP
Đào tạo chương trình theo yêu cầu của doanh nghiệp trên toàn quốc

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Trụ sở Hà Nội: Tòa nhà B&T, số 3/120 Trường Chinh, quận Đống Đa, HN

Trụ sở Hải Phòng: Tầng 5 Tòa nhà Seabank, Số 17/B1 Lô 7B Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, HP

Trụ sở Hồ Chí Minh: Tầng 2, tòa nhà 8A/76 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, HCM
Email: daotaodoanhnghiep@hpmvietnam.com
Website: www.hpm.edu.vn
Hotline: 0936.636.232
Fanpage: Học viện đào tạo doanh nghiệp HPM
HỌC VIỆN ĐÀO TẠO DOANH NHÂN HPM

ĐÀO TẠO KHÓA HỌC PUBLIC 
Đào tạo các kỹ năng quản trị, điều hành, kỹ năng làm việc, kỹ năng mềm

TƯ VẤN ISO
Hướng tới chất lượng - phù hợp từng doanh nghiệp - chuyên gia cao cấp

TƯ VẤN XÂY DỰNG DOANH NGHIỆP 4.0
Lan tỏa công nghệ 4.0 vào quản lý, điều hành của doanh nghiệp giúp DN tự động hóa

KẾT NỐI DOANH NHÂN
Cộng đồng doanh nhân giao lưu, kết nối, học hỏi, hợp tác kinh doanh

TƯ VẤN KPI
Giải pháp tư vấn xây dựng hệ thống KPI toàn diện theo tiêu chuẩn thế giới

ĐÀO TẠO INHOUSE DOANH NGHIỆP
Đào tạo chương trình theo yêu cầu của doanh nghiệp trên toàn quốc

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Trụ sở Hà Nội:  Số 25/23 Đỗ Quang, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Trụ sở Hải Phòng: Tầng 5 Tòa nhà Seabank, Số 17/B1 Lô 7B Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, HP

Trụ sở Hồ Chí Minh: Tầng 2, tòa nhà 8A/76 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, HCM
Email: daotaodoanhnghiep@hpmvietnam.com
Website: www.hpm.edu.vn
Hotline: 0936.636.232
Fanpage: Học viện đào tạo doanh nghiệp HPM
HỌC VIỆN ĐÀO TẠO DOANH NHÂN HPM

ĐÀO TẠO KHÓA HỌC PUBLIC 
Đào tạo các kỹ năng quản trị, điều hành, kỹ năng làm việc, kỹ năng mềm

TƯ VẤN ISO
Hướng tới chất lượng - phù hợp từng doanh nghiệp - chuyên gia cao cấp

TƯ VẤN XÂY DỰNG DOANH NGHIỆP 4.0
Lan tỏa công nghệ 4.0 vào quản lý, điều hành của doanh nghiệp giúp DN tự động hóa

KẾT NỐI DOANH NHÂN
Cộng đồng doanh nhân giao lưu, kết nối, học hỏi, hợp tác kinh doanh

TƯ VẤN KPI
Giải pháp tư vấn xây dựng hệ thống KPI toàn diện theo tiêu chuẩn thế giới

ĐÀO TẠO INHOUSE DOANH NGHIỆP
Đào tạo chương trình theo yêu cầu của doanh nghiệp trên toàn quốc

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Trụ sở Hà Nội: Tòa nhà B&T, số 3/120 Trường Chinh, quận Đống Đa, HN

Trụ sở Hải Phòng: Tầng 5 Tòa nhà Seabank, Số 17/B1 Lô 7B Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, HP

Trụ sở Hồ Chí Minh: Tầng 2, tòa nhà 8A/76 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, HCM
Email: daotaodoanhnghiep@hpmvietnam.com
Website: www.hpm.edu.vn
Hotline: 0936.636.232
Fanpage: Học viện đào tạo doanh nghiệp HPM

CG.NGUYỄN HỮU THÁI HÒA

Nguyên là Giám đốc chiến lược Tập đoàn FPT từ năm 2010-2015.

Nguyên là Phó chủ tịch hội đồng chiến lược kiêm giám đốc chiến lược tập đoàn VNPT.

Nguyên là TGĐ chất lượng khu vực Châu Á Thái Bình Dương của Tập đoàn đa Quốc gia Schneider.

21 năm quản lý cấp cao các Tập đoàn Đa quốc gia trên nhiều nước.

TS.PHẠM DUY HIẾU

Hiện ông đang là Tổng Giám Đốc ABBank, Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học - Công nghệ Việt Nam (SVF); Chủ Tịch I.Value Academy; 

Với bề dày kinh nghiệm (hơn 16 năm) trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng, ông từng được biệt đến là CEO trẻ nhất ngành Ngân hàng Việt Nam khi trở thành CEO của VietABank và sau đó là ABBank khi mới 34 tuổi.
- Ông từng trải qua các vị trí quản lý cấp cao tại các Ngân hàng, tổ chức tài chính như: Vietcombank, Sabeco Fund Management, IPA Investment, Vincom và Direct Securities, …

Ông được chứng nhận bởi Hiệp hội Coach Quốc Tế (ICF) và là coach đại diện tại Việt Nam của tổ chức Mentally Fit (chuyên huấn luyện cho các tập đoàn quốc tế Heineken, Abbott, Adidas, IBM, P&G, PWC, Deloitte, Subway, Air France, Accor, MasterCard, GSK..)

Năm 2014, ông được trao tặng giải thưởng Sao Đỏ dành cho các doanh nhân trẻ xuất sắc, có nhiều đóng góp trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. “Phát triển con người là nền tảng thành công cho mọi tổ chức” là triết lý ông rút ra qua nhiều năm ở các vị trí quản lý cao cấp”.

THS.HOÀNG LÊ HOÀNG

Tốt nghiệp ThS quản trị tài chính Đại học Jean Moulin Lyon (Pháp).

Năm 2015 tới nay đang là TGĐ Công ty Tư vấn và Quản lý Đầu tư Việt Nam.

Nguyên Tổng Giám đốc Chứng khoán EuroCapital.

Giám đốc Ban Tài chính & Đầu tư Quỹ Ford tại Việt Nam

Là chuyên gia hàng đầu VN về tư vấn IPO, đã tham gia hơn 40 dự án tư vấn IPO cho các DN lên sàn chứng khoán.

TS.ĐOÀN HỮU CẢNH

Ông được biết tới là một chuyên gia đào tạo và tư vấn về quản trị tài chính hàng đầu VN hiện nay.

Đang là chuyên gia tư vấn tài chính cho nhiều tập đoàn:

Ông đang là Giám đốc tài chính, Miniso Việt Nam

  Tập đoàn viễn thông Quân đội Viettel (2013 – nay)

  Vietnam Airline, Ban tài chính (2011) và các đơn vị thành viên (2016)

  Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam (2011 – nay)

  Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (2011 – nay)

  Tập đoàn FPT (2010 – nay)

   Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) (2011 – nay) 

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2015 – nay)

TS.TRẦN QUỐC VIỆT

Ông là tiến sĩ quản trị kinh doanh, có hơn 20 năm kinh nghiệm lãnh đạo, điều hành tại các tập đoàn lớn.

Ông đang là Tổng Giám Đốc Tập đoàn Ecopark.

Nguyên P.TGĐ Tập đoàn Kinh Đô.

Nguyên P.TGĐ Công ty Biti’s.

Ông còn là một chuyên gia hàng đầu về quản trị, chiến lược, hiện ông đang là Viện trưởng Viện Viện trưởng Viện nghiên cứu và ứng dụng quản trị doanh nghiệp. Và đồng thời là Phó chủ tịch Hội Marketing Việt Nam.

Ngoài ra TS. Trần Quốc Việt còn được biết tới với vai trò là vị giám khảo tham gia nhiều chương trình nhất của CEO Chìa khóa thành công - VTV1 Đài truyền hình VN.

THS.ĐOÀN ĐỨC THUẬN

Phó TGĐ phụ trách Chiến lược và Marketing của Thời trang Owen

Ông có 15 năm kinh nghiệm công tác tại các tập đoàn đa quốc gia (MNCs) ở các nước khác nhau trên thế giới với Piaggio (tại Italy) Toyota (tại Singapore), Colgate-Palmolive (tại Việt Nam), Thời trang OWEN trong các chức năng khác nhau: Trưởng Bộ phận Marketing Chiến Lược Châu Á – Thái Bình Dương của Piaggio, Marketing Chiến lược Châu Á – TBD (APAC Strategic Marketing), Nghiên cứu & Phát triển Châu Á – TBD (APAC R& D), Điều phối Kế hoạch Thị trường Châu Á – TBD (APAC Demand & Supply Planning), Marketing hàng tiêu dùng (FMCG Marketing) và Marketing xuất khẩu (Export Marketing). 

Ông tốt nghiệp Thạc Sĩ Marketing, ĐH Melbourne, Australia năm 2008 theo học bổng toàn phần của Chính phủ Úc (học bổng ADS).

TS.PHAN TẤT THỨ

Một chuyên gia với những kiến thức, công cụ và phương pháp giảng dạy đặc biệt

Nguyên ủy viên thương mại của Chính phủ Canada.

Giảng viên quốc tế chương trình Doanh nhân Empretec - chương trình độc quyền của tổ chức UNCTAD - Liên hợp quốc, do đại học Harvard Hoa Kỳ thiết kế.

Nguyên là điều phối kinh doanh của nhiều tập đoàn đa quốc gia.

Tham gia hoạt động đào tạo và tư vấn doanh nghiệp từ năm 2002 đến nay, TS. Phan Tất Thứ đã hợp tác với nhiều công ty và trung tâm đào tạo uy tín; 11 năm kinh nghiệm huấn luyện 30 kỹ năng “mềm” theo mô hình tích hợp Think/Biz/Life; trên 9.500 học viên là lãnh đạo doanh nghiệp, cán bộ quản lý, nhân viên làm việc trong các tổ chức lớn như: Viettel, VinGroup, FPT, PVN, BP, VNPT, VNA, SeaBank, VCB, SCIC, TCB, MB, VDC, Vinaphone, VTN, Mobifone, FECON, Vinaseed, Habeco…

là tác giả của nhiều mô hình phát triển năng lực, đã được cấp chứng nhận bản quyền, như: BizMind (tư duy kinh doanh), CI@Biz (trí tuệ cạnh tranh), BizGo (chiến lược tổng thể), BizChange (tái cấu trúc toàn diện), BizUp (phát triển kinh doanh), BizOn (kinh doanh trực tuyến), Iching@Biz (dịch lý kinh doanh), MecgrisPR (truyền thông thương hiệu), Sales6G (bán hàng thông minh), TeamMax (cộng tác đa nhóm)…

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

HOÀN TẤT

ĐĂNG KÝ NHÂN TƯ VẤN CHƯƠNG TRÌNH

HOÀN TẤT

ĐĂNG KÝ NHÂN TƯ VẤN CHƯƠNG TRÌNH

HOÀN TẤT

ĐĂNG KÝ NHÂN TƯ VẤN CHƯƠNG TRÌNH

HOÀN TẤT

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN CHƯƠNG TRÌNH

HOÀN TẤT

ĐĂNG KÝ NHÂN TƯ VẤN CHƯƠNG TRÌNH

HOÀN TẤT

ĐĂNG KÝ NHÂN TƯ VẤN CHƯƠNG TRÌNH

HOÀN TẤT